Waarom Certificering belangrijk is

Wendbaarheid

Wendbaarheid is voor elk levend wezen belangrijk. Zowel mens, dier en plant heeft nood aan een zekere buigzaamheid. Niet alleen om te overleven, maar ook om te gedijen.

De krokodil bijvoorbeeld, heeft de tand des tijds al voor duizenden jaren doorstaan vanwege zijn adaptatievermogen. Net als een dier in de eeuwig evoluerende natuur moeten wij als bedrijf wendbaar zijn in een veranderende omgeving. Daarnaast moeten we alert zijn voor actuele ontwikkelingen. Een organisatie is nl. verantwoordelijk om medewerkers klaar te stomen voor de toekomst.

Hoe doen we dat?

 

We luisteren naar onze werknemers. Op deze manier verkrijgen we informatie over hot items die spelen op de markt

 

We investeren in uniforme basiskennis. Het is essentieel dat onze medewerkers eigen zijn met de werking en de processen van onze klanten. Op deze manier stellen ze zich in staat om red flags te herkennen en verbeteringen aan te reiken.

 

We evolueren mee met de tijd. Naast de jaarlijkse ITIL-opleiding organiseren we infosessies over hot IT-topics. Bijvoorbeeld een sessie over AI & Chatgpt. We streven ernaar om de kennis van consultants verder uit te breiden

 

We zetten in op certificaten. Het is belangrijk dat organisaties op een objectieve manier kunnen nagaan welke kennis we in huis hebben. Daarom streven we ernaar om van bepaalde materie een erkend certificaat te behalen. Dat gepaard gaat met de nodige ervaring, zoals MD 100/101, AZ-900.

 

Waarom zijn certificaten belangrijk voor de klant? Een certificaat geeft een bedrijf de garantie dat consultants zich op een gelijkaardig denkniveau bevinden als de interne professionals. Een certificaat toont aan dat een consultant het bedrijf kan ‘guiden’ in zaken waar ze zelf nog weinig kennis over hebben.

 

Waarom zijn certificaten belangrijk voor ons? Certificaten zijn niet enkel een meerwaarde voor de klant maar ook goed voor het zelfvertrouwen van de kandidaat. getuigschrift van zijn kennis kan de hij vlot een mandaat verkrijgen om bepaalde taken op zich te mogen nemen. Daarnaast draagt het bij aan de marktwaarde, wat gunstig is voor zijn verdienste. Hoe meer marktwaarde de kandidaat heeft, hoe hoger het bedrag dat we kunnen vragen voor zijn prestaties. Bijgevolg oefent dit een positieve invloed uit op het loon van de medewerker

 

Welke certificaten hebben we in huis? Momenteel beschikt 75% van onze consultants over een ITIL-certificaat. Daarnaast werkt men volop aan het behalen van het certificaat O365 en Azure Fundamentals. Tot slot hebben enkele werknemers reeds een Prince 2 getuigschrift behaald.

 

Conclusie

Uit onderzoek blijkt dat organisaties die zich volop bezighouden met kennisontwikkeling, succesvoller zijn. Investeren in je medewerkers kent eigenlijk alleen maar voordelen: ze raken gemotiveerder, gaan efficiënter werken en worden breder inzetbaar. Wij focussen voornamelijk op digitale vernieuwing zoals cloud, ChatGPT en AI. Daarnaast vergeten we niet dat een goede basis belangrijk is.